cap revistes
Servei de Biblioteques Servei de Biblioteques

 
Peer Reviewed Peer Reviewed From: 2006-

Debate terminológico


ISSN-e: 1813-1867 | International International
catalegs
CCUC

 
normes pels autors author guidelines
Accés obert OPEN ACCESS full text  
Permet l'arxiu self-archiving policies: Dulcinea
 
amor.montane@upf.edu
   
indicadors
 carhus2014 : D  ÀREA:  Filologia lingüística i sociolingüística
 
 MIAR: 3.5
fitxa
 Actualització
 
Servei de Biblioteques Servei de Biblioteques

Home - Contact - Humanities Library - Department of Translation and Interpreting & East Asian Studies
2013-2017 AUTonomous university of BARCELONA