cap revistes
Servei de Biblioteques Servei de Biblioteques

 
Peer Reviewed Peer Reviewed From: 2009-

Lengua y migración


ISSN: 1889-5425 | Spain Spain
catalegs
Catàleg UABCCUC DIALNET

 
normes pels autors author guidelines
 
   
indicadors
 CIRC: C
CIRC
 dice 
 ERIH PLUS  
erih enllaç
 LATINDEX: 33
fitxa
 MIAR: 9.4
fitxa
 RESH: sense impacte
 scopus
SJR
 SJR: 0,16  QUARTIL: Q2  ÀREA: Language and linguistics
SJR
 Actualització
 
Servei de Biblioteques Servei de Biblioteques

Home - Contact - Humanities Library - Department of Translation and Interpreting & East Asian Studies
2013-2018 AUTonomous university of BARCELONA