cap revistes
Servei de Biblioteques Servei de Biblioteques

Hikma

Peer Reviewed Peer Reviewed From: 2002-

Hikma: estudios de traducción = translation studies


ISSN: 1579-9794 | Spain Spain
catalegs
Catàleg UABCCUC DIALNET

 
Accés obert OPEN ACCESS full text  

Traducción, Lingüística, Filología, Literatura y otras materias afines.
   
indicadors
 Bitra
AHCI 
 carhus2014 : D  ÀREA: Filologia lingüística i sociolingüística
 
 CIRC: B
CIRC
 dice 
 LATINDEX: 32
fitxa
 MIAR: 4.1
fitxa
 RESH: 0
 scopus
SJR
 SJR: 0,27  QUARTIL: Q1  ÀREA: Literature and literary theory 
SJR
 Actualització
 
Servei de Biblioteques Servei de Biblioteques

Home - Contact - Humanities Library - Department of Translation and Interpreting & East Asian Studies
2013-2018 AUTonomous university of BARCELONA