cap revistes
Servei de Biblioteques Servei de Biblioteques

 
Peer Reviewed Peer Reviewed From: 2009-

Entreculturas


ISSN-e: 1989-5097 | Spain Spain
catalegs
DIALNET

 
normes pels autors author guidelines
Accés obert OPEN ACCESS full text  

Difusión de la producción traductológica en lengua española a escala internacional.
   
indicadors
 Bitra
AHCI 
 MIAR: 3.8
fitxa
 Actualització
 
Servei de Biblioteques Servei de Biblioteques

Home - Contact - Humanities Library - Department of Translation and Interpreting & East Asian Studies
2013-2017 AUTonomous university of BARCELONA