cap revistes
Servei de Biblioteques Servei de Biblioteques

 
Peer Reviewed Peer Reviewed From: 2004-

Cultura, lenguaje y representación


ISSN: 1697-7750 | Spain Spain
catalegs
Catàleg UABCCUC DIALNET

 
normes pels autors author guidelines
Accés obert OPEN ACCESS full text  
Permet l'arxiu self-archiving policies: Dulcinea
 
   
indicadors
 CIRC: C
CIRC
 dice 
 ERIH PLUS  
erih enllaç
 GOOGLE SCHOLAR METRICS: 4
Google scholar metrics
 International Bibliography of Periodical Literature (IBZ)
 
 LATINDEX: 32
fitxa
 MIAR: 9.6
fitxa
 RESH: 0
 scopus
SJR
 SJR: 0,102  QUARTIL: Q3  ÀREA: Cultural studies; Language and linguistics; Literature and literary theory
SJR
 Actualització
 
Servei de Biblioteques Servei de Biblioteques

Home - Contact - Humanities Library - Department of Translation and Interpreting & East Asian Studies
2013-2018 AUTonomous university of BARCELONA