cap revistes
Servei de Biblioteques Servei de Biblioteques


Peer Reviewed Peer Reviewed Inicio:


ISSN: | ISSN-e: |  
catalegs
 
Accés obert Acceso abierto texto completo  
Permet l'arxiu AUTOARchivo condicionEs:
   
indicadors
AHCI 
 
 
 
AHCI 
 
 2014 :  ÀREA: 
 
 CIRC:
CIRC
 dice 
 ERIH PLUS  
erih enllaç
 
 
 
 
 
 
 
 
  (IBZ)
 
 INTERNATIONAL MEDIEVAL BIBLIOGRAPHY (imb)
 
 INDEX ISLAMICUS
 
 INRECS:  
 
 jOURNAL CITATION REPORTS Restringido Quartil :  
 
 LATINDEX:
fitxa
 LISA
 
 Linguistics and language behavior abstracts (LLBA)
 
 MIAR:
fitxa
 PHILOSOPHER'S INDEX
 
 RBP
 
 RESH: 
 RILM
 
 scopus
SJR
 SJR:  QUARTIL:  ÀREA: 
SJR
 SSCI
SSCI
 Actualització
 
Servei de Biblioteques Servei de Biblioteques

Inicio - Contacto - Biblioteca de Humanidades - Departamento de Traducción e Interpretación y de Estudios del Asia Oriental
2013-2017 UNIVERSIdad AUTóNOMA DE BARCELONA