Recurs
Consulta
 
Llista de referència
  Arts & Humanities Citation Index 
12/2016
   Accés a la llista
  Bibliography of the History of Art
10/2015
   Accés a la llista
  BITRA
06/2016
   Accés a la llista
  Bibliographie Linguistique
07/2015
   Accés a la llista
  Carhus+2014 
05/2015
   Accés a la llista
  CIRC
09/2016
   Accés a la llista
  DICE
07/2014
   Accés a la llista
  ERIH PLUS
12/2016
   Accés a la llista
  FRANCIS 
10/2015
   Accés a la llista
  Google scholar metrics
07/2016
  Accés a la llista
  Historical Abstracts
10/2015
   Accés a la llista
  Index Islamicus 
07/2012
  Accés a la llista
  International Bibliography of the Social Sciences (IBSS)
12/2016
  Accés a la llista
  International Bibliography of Periodical Literature (IBZ)
10/2016
  Accés a la llista
  International Medieval Bibliography (IMB)
07/2011
   
  Journal Citation Reports
06/2016
  Accés a la llista
  Latindex  
12/2016
  Accés a la llista
  Library and information science abstracts (LISA)
12/2016
  Accés a la llista
  LLBA.Linguistics and Language Behavior Abstracts
12/2016
  Accés a la llista
  Listado de revistas FECYT
12/2016
  Accés a la llista
  MIAR
03/2017
  Accés a la llista
  Philosopher's Index 
10/2014
  Accés a la llista
  Répertoire Bibliographique de la Philosophie
10/2015
  Accés a la llista
  RESH
10/2014
  Accés a la llista
  RILM 
10/2015
  Accés a la llista
  Scopus
12/2016
  Accés a la llista
  SJR. Scimago Journal & Country Rank
12/2016
  Accés a la llista
  Social Sciences Citation Index
09/2015
  Accés a la llista