cap revistes
Servei de Biblioteques

REVISTES AQU


Servei de Biblioteques

Aquesta pàgina agrupa les revistes de l'àrea de Traducció i Interpretació d'acord amb els recursos esmentats a la darrera convocatòria de l'AQU en referència a les Humanitats.
Les quatre categories (en què les revistes es presenten en ordre alfabètic) responen a: 1) les revistes indexades a les bases de dades o índexs considerats més prestigiosos (AHCI, SSCI, JCR, ERIH Plus, Scopus i les revistes del grup A del CARHUS+); 2) revistes recollides en d’altres recursos que l’entitat també considera però que no es troben en el nivell anterior; 3) revistes que apareixen en d’altres bases de dades; i 4) revistes de l’àrea que no apareixen en cap dels tres grups anteriors.
La pàgina no té caràcter oficial i, per tant, té merament un caràcter informatiu i orientatiu.

Resolució EMC/2964/2016
Criteris específics per a l'avaluació de l'activitat de recerca
Servei de Biblioteques Servei de Biblioteques Servei de Biblioteques


1 Revistes que apareixen indexades en els recursos prioritaris: Arts & Humanities Citation Index (AHCI), ERIH, Journal Citation Reports (JCR), Social Sciences Citation Index (SSCI), CARHUS+ grup A, SCOPUS 134
2 Revistes que apareixen indexades en els recursos que l'entitat també considera però que no es troben al nivell anterior: BHA (Bibliography of the History of Art), DICE, Francis, Historical Abstracts, Index Islamicus, International Bibliography of the Social Sciences (IBSS), Intenational Medieval Bibliography (IMB), MIAR, RILM, FECYT  58
3 Revistes que apareixen en d'altres bases de dades: BL (Bibliographie Linguistique), CARHUS+ (grups B,C,D), CIRC, Google Scholar Metrics (GSM), IN-RECS, Latindex, Linguistics and Language Behavior Abstrcats (LLBA), Bibliografía de interpretación y traducción (BITRA), Philosophers Index, Repértoire Bibliographique de la Philosophie (RBP), RESH 127
4 Revistes que no apareixen a cap recurs  27


TÍTOL
ISSN
  Across languages and cultures
1585-1923 
  AILA review
1461-0213 
  Alpha: revista de artes, letras y filosofía
0716-4254 
  Anuari de filologia. Llengües i literatures modernes
2014-1394 
  Applied linguistics
0142-6001 
  Atelier de traduction
1584-1804 
  Babel
0521-9744 
  Babel A.F.I.A.L.
1132-7332 
  Bulletin of Chinese Linguistics
1933-6985 
  Canadian journal of linguistics = Revue canadienne de linguistique
0008-4131 
  Canadian modern language review
0008-4506 
  Cognitive linguistics
0936-5907 
  Computer assisted language learning
0958-8221 
  Comunicación y sociedad S'ha deixat de publicar
0214-0039 
  Connexions: international professional communication journal
2325-6044 
  Critical approaches to discourse analysis across disciplines
1752-3079 
  Critical discourse studies
1740-5904 
  Cultura, lenguaje y representación
1697-7750 
  Discourse & society
0957-9265 
  Discourse studies
1461-4456 
  Discurso y sociedad
1887-4606 
  Estudios de traducción
2174-047X 
  European journal of communication
0267-3231 
  Fachsprache
1017-3285 
  Fordítástudomány
1419-7480 
  Foreign language annals
0015-718X 
  Forum: revue internationale d'interprétation et de traduction = international journal of interpretation and translation
1598-7647 
  Hermeneus: revista de traducción e interpretación
1139-7489 
  Hermes
0904-1699 
  Hikma: estudios de traducción = translation studies
1579-9794 
  Human communication research
0360-3989 
  Ibérica
1139-7241 
  Íkala: revista de lengua y cultura
0123-3432 
  Indogermanische Forschungen
0019-7262 
  Intercultural pragmatics
1612-295X 
  Interculturalidad & traducción S'ha deixat de publicar
1699-3187 
  International journal of corpus linguistics
1384-6655 
  International journal of lexicography
0950-3846 
  International journal of multilingualism
1479-0718 
  International journal of the sociology of language
0165-2516 
  Interpreter and translator trainer
1750-399X 
  Interpreters' newsletter
1591-4127 
  Interpreting: international journal of research and practice in interpreting
1384-6647 
  InTRAlinea
1827-000X 
  ITL: international journal of applied linguistics
2294-110X 
  ITL: review of applied linguistics S'ha deixat de publicar
0019-0810 
  Jostrans: journal of specialized translation
1740-357X 
  Journal of applied linguistics and professional practice
2040-3658 
  Journal of intercultural communication
1404-1634 
  Journal of intercultural communication research
1747-5759 
  Journal of international communication
1321-6597 
  Journal of language, identity and education
1534-8458 
  Journal of linguistics
0022-2267 
  Journal of multicultural discourses
1744-7143 
  Journal of multilingual and multicultural development
0143-4632 
  Journal of pragmatics
0378-2166 
  Journal of sociolinguistics
1360-6441 
  Komunikacija i kultura online
2217-4257 
  Language & communication
0271-5309 
  Language & intercultural communication
1470-8477 
  Language in society
0047-4045 
  Language learning
0023-8333 
  Language learning & technology
1094-3501 
  Language learning journal
0957-1736 
  Language teaching
0261-4448 
  Language, culture and curriculum
0790-8318 
  Languages in contrast
1387-6759 
  Lebende Sprachen
0023-9909 
  Lengua y migración
1889-5425 
  Letras
1409-424X 
  Lingua
0024-3841 
  Lingua e stile
0024-385X 
  Linguamática
1647-0818 
  Linguistic inquiry
0024-3892 
  Linguística
1646-6195 
  Linguistica Antverpiensia
0304-2294 
  Linguistics
0024-3949 
  Linguistics and education
0898-5898 
  LSP journal
1904-4135 
  Machine translation
0922-6567 
  Meta: journal des traducteurs = translators' journal
0026-0452 
  Modern language journal
0026-7902 
  Modern language review
0026-7937 
  MonTI: monografías de traducción e interpretación = monografies de traducció i d'interpretació = monographs in translation and interpreting = monographies de traduction et d'interprétation = Monographien ..
1889-4178 
  mTm: minor translating major, major translating minor, minor translating minor
1791-8421 
  Multilingua
0167-8507 
  Mutatis mutandis: revista latinoamericana de traducción
2011-799X 
  Natural language and linguistic theory
0167-806X 
  New voices in translation studies
1819-5644 
  Onomázein: revista de lingüística, filología y traducción
0717-1285 
  Palimpsestes
1148-8158 
  Panace@: boletín de medicina y traducción
1537-1964 
  Perspectives: studies in translation theory and practice
0907-676X 
  Philologia
1451-5342 
  Porta linguarum
1697-7467 
  Przekładaniec
1425-6851 
  Quaderns: revista de traducció
1138-5790 
  Rask
0909-8976 
  ReCALL
0958-3440 
  Research on language and computation S'ha deixat de publicar
1570-7075 
  Revista de lingüística y lenguas aplicadas
1886-2438 
  Revista española de lingüística aplicada
0213-2028 
  Revista internacional de lenguas extranjeras = International journal of foreign languages
2014-8100 
  Revista signos
0035-0451 
  Revista tradumàtica
1578-7559 
  Rivista internazionale di tecnica della traduzione = International journal of translation
1722-5906 
  Rocznik Przekladoznawczy
1896-4362 
  Sendebar
1130-5509 
  SKASE journal of translation and interpretation
1336-7811 
  Studia Romanica Posnaniensia
0137-2475 
  Studies in language
0378-4177 
  Studies in second language acquisition
0272-2631 
  Studii de gramatică contrastivă
1584-143X 
  System
0346-251X 
  Target: international journal of translation studies
0924-1884 
  Terminàlia
2013-6692 
  Terminology
0929-9971 
  Text & talk
1860-7330 
  Textual practice
0950-236X 
  Ticontre
2284-4473 
  Tonos digital
1577-6921 
  Trans: revista de traductología
1137-2311 
  Translation & interpreting
1836-9324 
  Translation and interpreting studies
1932-2798 
  Translation and literature
0968-1361 
  Translation and translanguaging in multilingual contexts
2352-1805 
  Translation review
0737-4836 
  Translation spaces
2211-3711 
  Translation studies
1478-1700 
  Translator
1355-6509 
  TTR: traduction, terminologie et rédaction
0835-8443 
  Vertimo studijos
2029-7033 
  VIAL: Vigo international journal of applied linguistics
1697-0381 
  [sic]:a journal of literature, culture and literary translation
1847-7755 
  1611
1988-2963 
  Adversus: revista de semiótica
1669-7588 
  Anuari del Trilcat
2014-4644 
  Applied language learning
1041-679X 
  Babylonia
1420-0007 
  Banque des mots
0067-3951 
  Between
2039-6597 
  Bible translator
0260-0943 
  Cadernos de tradução
1414-526X 
  Canadian journal of applied linguistics = Revue canadienne de linguistique appliquée
1481-868X 
  Çeviribilim uygulamaları = Translation studies and its applications S'ha deixat de publicar
1301-4145 
  Ciervo
0045-6896 
  Communication & society
2386-7876 
  Current trends in translation teaching and learning E
2342-7205 
  Debate terminológico
1813-1867 
  Doletiana
1988-3366 
  Entreculturas
1989-5097 
  Equivalences
0779-5599 
  Estudios franco-alemanes: revista internacional de traducción y filología
2171-6633 
  Fanyi Xuebao (翻譯學報) = Journal of translation studies S'ha deixat de publicar
1027-7978 
  FITISPos International Journal
2341-3778 
  Forma y función
0120-338X 
  Gugje hoeui tong'yeog gwa beon'yeog (국제회의 통역과 번역) = Conference interpretation and translation S'ha deixat de publicar
1229-6074 
  Hieronymus complutensis: el mundo de la traducción S'ha deixat de publicar
1135-304X 
  International journal of translation
0970-9819 
  Journal of translation
1558-7282 
  Journal of translation and textlinguistics S'ha deixat de publicar
1055-4513 
  Language international S'ha deixat de publicar
0923-182X 
  Linguist: journal of the Institute of Linguists
0268-5965 
  Livius: revista de estudios de traducción S'ha deixat de publicar
1132-3191 
  Między oryginałem a przekładem
1689-9121 
  Modern language studies
0047-7729 
  Mosty: journal for translators and interpreters S'ha deixat de publicar
0580-034X 
  Notes on translation S'ha deixat de publicar
0734-0788 
  Paintbrush S'ha deixat de publicar
0094-1964 
  Parallèles: cahiers de l'Ecole de traduction et d'interprétation de l'Université de Genève
1015-7573 
  Polissema
1645-1937 
  Redit: revista electrónica de didáctica de la traducción y la interpretación
1989-4376 
  Revista iberoamericana de discurso y sociedad
1575-0663 
  Scientia traductionis
1980-4237 
  Skopos
2255-3703 
  Studies in translation = Dirāsāt fī al-tarǧamaẗ S'ha deixat de publicar
1728-0184 
  Terminologie et traduction S'ha deixat de publicar
0256-7873 
  Terminology science and research: journal of the International Institute for Terminology Research
1017-382X 
  Textcontext S'ha deixat de publicar
0179-6844 
  Trabalhos em lingüística aplicada
0103-1813 
  TradTerm
0104-639X 
  Traducción & comunicación S'ha deixat de publicar
1697-0624 
  Traduic S'ha deixat de publicar
1665-7594 
  Traduire
0395-773X 
  Transcultural
1920-0323 
  Transfer: revista electrónica sobre traducción e interculturalidad
1886-5542 
  Translation S'ha deixat de publicar
0093-9307 
  Translation journal
1536-7207 
  Translation perspectives S'ha deixat de publicar
0890-4758 
  Translation quarterly (翻譯季刊)
1027-8559 
  Turjuman
1113-1292 
  Viceversa: revista galega de traducción
1135-8920 
  AALITRA review
1838-1294 
  Acta Universitatis Carolinae Philologica. Translatologica Pragensia
1802-4378 
  American journal of translation studies
1947-4679 
  Antipodean S'ha deixat de publicar
1329-5268 
  Asia Pacific translation and intercultural studies
2330-6343 
  Babel: revista de los estudiantes de la EUTI S'ha deixat de publicar
  Babilónia
1645-779X 
  Belas Infiéis
2316-6614 
  Beon'yeoghag yeon'gu = Journal of translation studies
1229-795X 
  BET: boletín de estudios de traducción S'ha deixat de publicar
1134-6086 
  Bianyi luncong (編譯論叢) = Compilation and translation review
2071-4858 
  Boletín informativo de la APETI S'ha deixat de publicar
  Bulletin de la traduction S'ha deixat de publicar
  Butlletí de l'Associació de Traductors i Intèrprets Jurats de Catalunya
  Cadernos de literatura em tradução
2359-5388 
  Circuit
0821-1876 
  Clina
2444-1961 
  CoMe: studi di comunicazione e mediazione linguistica e culturale
2531-9809 
  Communicate!
  Con-textos: revista de semiótica literaria
0122-9184 
  Concentric: studies in linguistics (同心圓與文學與文化研究)
1810-7478 
  Crisolenguas
1941-1006 
  Cuadernos andaluces de traducción literaria S'ha deixat de publicar
2253-6353 
  Cuadernos de traducción e interpretación S'ha deixat de publicar
0212-0550 
  Cultura e tradução
2238-9059 
  Cultus: the journal of intercultural mediation and communication
2035-2948 
  Delos S'ha deixat de publicar
0011-7951 
  Dragoman
2295-1210 
  Écran traduit
2270-6348 
  Fanyixue Yanjiu Jikan (翻譯學研究集刊) = Studies of translation and interpretation
2070-9668 
  Folia Translatologica: international series of translation studies S'ha deixat de publicar
  Gaceta de la traducción S'ha deixat de publicar
1133-2247 
  Guang Yi: Lingual, Literary, and Cultural Translation S'ha deixat de publicar
  Hermes: revista de traducción S'ha deixat de publicar
1133-3154 
  Hieronymus S'ha deixat de publicar
1420-7265 
  Hieronymus
1849-5257 
  Hon’yaku kenkyû e no shôtai (翻 訳研究への招待) = Invitation to translation studies
2185-5307 
  I.Ü. Çeviribilim dergisi = I.U. Journal of translation studies S'ha deixat de publicar
1309-6214 
  Idioma: revue de linguistique et traductologie S'ha deixat de publicar
1371-3485 
  In other words: the journal for literary translators
1361-911X 
  In-Traduções S'ha deixat de publicar
2176-7904 
  Indian journal of comparative literature & translation studies
2321-8274 
  International journal of comparative literature and translation studies
2202-9451 
  International journal of English language and translation studies
2308-5460 
  International journal of interpreter education
2150-5772 
  ITI bulletin
0954-1799 
  Jerome quarterly S'ha deixat de publicar
  Journal of internationalization and localization
2032-6904 
  Journal of interpretation
0882-7893 
  Journal of King Saud University. Languages and translation S'ha deixat de publicar
2210-8319 
  Koiné S'ha deixat de publicar
0391-3554 
  L'Interprète
0047-1291 
  L2 journal: an electronic journal for foreign and second language educators
1945-0222 
  Language perils tm S'ha deixat de publicar
1533-8444 
  Languages and translation S'ha deixat de publicar
1831-9394 
  Linguiste = De taalkundige
0776-9989 
  Linterna del traductor
1579-5314 
  Localisation focus
1649-2358 
  Machine translation review S'ha deixat de publicar
1358-8346 
  Masterstvo perevoda S'ha deixat de publicar
0542-9900 
  Mechanical translation S'ha deixat de publicar
  MediAzioni
1974-4382 
  Mitteilungen für Dolmetscher und Übersetzer
1618-5595 
  Mitteilungsblatt für Dolmetscher und Übersetzer S'ha deixat de publicar
0026-6973 
  Molinos de viento S'ha deixat de publicar
1515-4424 
  Multicultural Shakespeare
2083-8530 
  Multilingual
1931-9428 
  Multilingual computing & technology S'ha deixat de publicar
1523-0309 
  O Língua: revista digital sobre tradução S'ha deixat de publicar
  Occasional papers in translation and textlinguistics S'ha deixat de publicar
0890-7749 
  Oder Übersetzen
2081-7835 
  Offshoot S'ha deixat de publicar
  Papers Lextra: revista electrònica del Grup d'Estudis Dret i Traducció S'ha deixat de publicar
1885-2785 
  Proteus
  Puentes: hacia nuevas investigaciones en la mediación intercultural S'ha deixat de publicar
1695-3738 
  Puntoycoma
1830-5415 
  ReCIT
1852-5458 
  Revue SEPTET S'ha deixat de publicar
1962-4220 
  Rónai
2318-3446 
  Saltana S'ha deixat de publicar
1699-6720 
  Sayyab translation journal
1757-5222 
  Selected technical articles related to translation S'ha deixat de publicar
0736-7155 
  Senez
1132-2152 
  Shanghai Fanyi (上海翻译) = Shanghai journal of translators
1672-9358 
  Sign language translator and interpreter S'ha deixat de publicar
1750-3981 
  Studies in translation history (翻 譯史研究) = Fanyishi yanjiu
  T&I Review
2233-9221 
  T21N
2191-1916 
  Terminologie-Bulletin S'ha deixat de publicar
  Testo a fronte
1128-238X 
  Tradução e comunicação
0101-2789 
  Tradução em revista
1808-6195 
  Tradurre S'ha deixat de publicar
  Tradurre
2239-2920 
  Traduttologia S'ha deixat de publicar
  Traduttore nuovo S'ha deixat de publicar
  Traduzione, società e cultura S'ha deixat de publicar
  Traduzires
2238-7749 
  Trans-kom
1867-4844 
  Transcribe S'ha deixat de publicar
1553-1783 
  Transit: translation, mediation, communication S'ha deixat de publicar
  Translating today magazine S'ha deixat de publicar
1744-0653 
  Translatio
1517-0160 
  Translation Ireland
0791-2994 
  Translation studies
2065-3514 
  Translation studies in the new millennium S'ha deixat de publicar
  Translation today
0972-8740 
  Translation watch quarterly S'ha deixat de publicar
1832-6951 
  Translation, cognition & behavior
2542-5277 
  Translation: a transdisciplinary journal S'ha deixat de publicar
  Translation: computation, corpora, cognition S'ha deixat de publicar
2193-6986 
  Translationes: revue de traduction et traductologie
2067-2705 
  Translatologia
2453-9899 
  Translatum journal S'ha deixat de publicar
  TransLittérature S'ha deixat de publicar
1148-1048 
  Trujamán S'ha deixat de publicar
1885-5806 
  TS journal S'ha deixat de publicar
  Tsuuyaku kenkyuu = Interpretation studies S'ha deixat de publicar
1346-8715 
  Tsuyaku hon’yaku kenkyu (通訳 翻訳研究) = Interpreting and translation studies
1883-7522 
  Tusaaji: a translation review
1925-5624 
  Two lines: a journal of translation
1525-5204 
  Vasos comunicantes
1135-7037 
  Visat
2014-5624 
  Yuyan Wenzi Yingyong (语言文字应用) = Applied linguistics
1003-5397 
  Yuyan Yu Fanyi (语言与翻译) = Language and translation
1001-0823 
  Zhongguo Fanyi (中国翻译) = Chinese translators journal
1000-873X 
  Zhongguo Keji Fanyi (中国科技翻译) = Chinese science & technology translators journal
1002-0489 
  Approaches to translation studies
0169-0523 
  Cahiers du GEPE
2105-0368 
  Chinese language teaching methodology and technology
2572-1739 
  Confluencias: revista de tradução científica e técnica S'ha deixat de publicar
1645-9350 
  Critical multilingualism studies
2325-2871 
  Demiourgia
2530-8173 
  Digilenguas S'ha deixat de publicar
1852-3935 
  Discursos. Série estudos de tradução
1647-1202 
  Dongfang fanyi (东 方翻译) = East journal of translation
1674-6686 
  Graduate journal of translation and interpretation studies - MTIJ
2308-1864 
  International journal of literary linguistics (IJLL)
2194-5594 
  International multilingual journal of contemporary research
2372-4846 
  Journal of cultural mediation
2239-2769 
  Journal of foreign languages, cultures & civilizations
2333-5882 
  Journal of interpretation and translation education
1738-1223 
  Journal of languages and culture
2141-6540 
  Journal of world languages
2169-8252 
  Languages
2226-471X 
  Modern languages open
2052-5397 
  Norwich papers
0964-3419 
  Revue d'aménagement linguistique
1706-3515 
  Revue internationale d'études en langues modernes appliquées = International review of studies in applied modern languages
1844-5586 
  Shakespeare translation S'ha deixat de publicar
0914-1669 
  TRACES
1533-3426 
  Traducción & paratraducción
1989-0435 
  Traductière
0990-6215 
  WJMLL: web journal of modern language linguistics
1461-4499 

Servei de Biblioteques


Inici - Contacte - Biblioteca d'Humanitats - Departament de Traducció i Interpretació
2013 UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA