cap revistes
Servei de Biblioteques

REVISTES AQU


Servei de Biblioteques

Aquesta pàgina agrupa les revistes de l'àrea dels Estudis de l'Àsia Oriental d'acord amb els recursos esmentats a la darrera convocatòria de l'AQU en referència a les Humanitats.
Les quatre categories (en què les revistes es presenten en ordre alfabètic) responen a: 1) les revistes indexades a les bases de dades o índexs considerats més prestigiosos (AHCI, SSCI, JCR, ERIH Plus, Scopus i les revistes del grup A del CARHUS+); 2) revistes recollides en d’altres recursos que l’entitat també considera però que no es troben en el nivell anterior; 3) revistes que apareixen en d’altres bases de dades; i 4) revistes de l’àrea que no apareixen en cap dels tres grups anteriors.
La pàgina no té caràcter oficial i, per tant, té merament un caràcter informatiu i orientatiu.

Resolució EMC/2964/2016
Criteris específics per a l'avaluació de l'activitat de recerca
Servei de Biblioteques Servei de Biblioteques Servei de Biblioteques


1 Revistes que apareixen indexades en els recursos prioritaris: Arts & Humanities Citation Index (AHCI), ERIH, Journal Citation Reports (JCR), Social Sciences Citation Index (SSCI), CARHUS+ grup A, SCOPUS 90
2 Revistes que apareixen indexades en els recursos que l'entitat també considera però que no es troben al nivell anterior: BHA (Bibliography of the History of Art), DICE, Francis, Historical Abstracts, Index Islamicus, International Bibliography of the Social Sciences (IBSS), Intenational Medieval Bibliography (IMB), MIAR, RILM, FECYT  25
3 Revistes que apareixen en d'altres bases de dades: BL (Bibliographie Linguistique), CARHUS+ (grups B,C,D), CIRC, Google Scholar Metrics (GSM), IN-RECS, Latindex, Linguistics and Language Behavior Abstrcats (LLBA), Bibliografía de interpretación y traducción (BITRA), Philosophers Index, Repértoire Bibliographique de la Philosophie (RBP), RESH 25
4 Revistes que no apareixen a cap recurs  52


TÍTOL
ISSN
  Acta linguistica asiatica
2232-3317 
  Archiv orientální = Oriental archive
0044-8699 
  Archives of Asian Art
0066-6637 
  Ars orientalis
0571-1371 
  Artibus Asiae
0004-3648 
  Arts of Asia
0004-4083 
  Asia Europe journal
1610-2932 
  Asia Pacific journal of anthropology
1444-2213 
  Asia Pacific journal of tourism research
1094-1665 
  Asia Pacific law review
1019-2557 
  Asian affairs
0306-8374 
  Asian ethnicity
1463-1369 
  Asian ethnology
1882-6865 
  Asian journal of communication
0129-2986 
  Asian journal of social science
1568-4849 
  Asian perspectives
0066-8435 
  Asian philosophy
0955-2367 
  Asian studies review
1035-7823 
  Asian survey
0004-4687 
  Asian theatre journal
0742-5457 
  Australian journal of Chinese affairs S'ha deixat de publicar
0156-7365 
  Bulletin of Chinese Linguistics
1933-6985 
  Bulletin of the School of Oriental and African Studies
0041-977X 
  Cahiers de linguistique Asie orientale
0153-3320 
  Central Asiatic journal
0008-9182 
  China & world economy
1671-2234 
  China information = Zhongguo Qingbao (中国情报)
0920-203X 
  China journal = Zhongguo Yanjiu (中國研究)
1324-9347 
  China perspectives = Shenzhou Zhanwang (神州展望)
2070-3449 
  China quarterly
0305-7410 
  China review
1680-2012 
  Chinese journal of applied linguistics = Zhongguo Yingyong Yuyanxue (中国应用语言学)
2192-9505 
  Chinese language and discourse (汉语语言与话语学报)
1877-7031 
  Comparative studies of South Asia, Africa, and the Middle East
1089-201X 
  Concentric: literary and cultural studies = Tongxinyuan: Wenxue Yu Wenhua Yanjiu (同心圓與文學與文化研究)
1729-6897 
  Critical Asian studies
1467-2715 
  Cross-Currents
2158-9666 
  Early China
0362-5028 
  East Asia
1096-6838 
  Estudios de Asia y África
0185-0164 
  Eurasian geography and economics
1538-7216 
  Europe-Asia studies
0966-8136 
  European journal of East Asian studies
1568-0584 
  Harvard journal of Asiatic studies
0073-0548 
  Inter-Asia cultural studies
1464-9373 
  International journal of Chinese linguistics (国际中国语言学报)
2213-8706 
  Japan Forum
0955-5803 
  Journal of Asian earth sciences
1367-9120 
  Journal of Asian economics
1049-0078 
  Journal of Asian history
0021-910X 
  Journal of Asian Pacific communication
0957-6851 
  Journal of Asian studies
0021-9118 
  Journal of chinese cinemas
1750-8061 
  Journal of Chinese linguistics = Zhongguo Yuyan Xuebao (中國語言學報)
0091-3723 
  Journal of Chinese overseas
1793-0391 
  Journal of comparative Asian development
1533-9114 
  Journal of contemporary Asia
0047-2336 
  Journal of contemporary China
1067-0564 
  Journal of East Asian linguistics
0925-8558 
  Journal of international communication
1321-6597 
  Journal of Japanese studies
0095-6848 
  Journal of North African studies
1362-9387 
  Journal of northeast Asian studies S'ha deixat de publicar
0738-7997 
  Journal of Southeast Asian economies
2339-5095 
  Journal of Southeast Asian studies
0022-4634 
  Journal of the American Oriental Society
0003-0279 
  Journal of the Chinese Language Teachers Association = Zhongguo Yuwen Jiaoshi Xuehui Xuebao (中國語文教師學會學報) S'ha deixat de publicar
0009-4595 
  Journal of the Royal Asiatic Society
1356-1863 
  Kokoro
2171-4959 
  Korea journal
0023-3900 
  Korea observer
0023-3919 
  Language and linguistics = Yuyan Ji Yuyanxue (語言暨語言學)
1606-822X 
  Lingua sinica
2197-6678 
  Modern Asian studies
0026-749X 
  Modern China
0097-7004 
  Modern Chinese literature and culture = Zhongguo Xiandai Wenxue Yu Wenhua (中國現代文學與文化)
1520-9857 
  Monumenta Nipponica = Nippon bunka shiso
0027-0741 
  Monumenta serica
0254-9948 
  Nan nü (男女): men, women and gender in early and imperial China
1387-6805 
  North Korean review
1551-2789 
  Positions: East Asia cultures critique
1067-9847 
  Revista CIDOB d'afers internacionals
1133-6595 
  Social Science Japan Journal
1369-1465 
  Social sciences in China
0252-9203 
  Studia orientalia Slovaca
1336-3786 
  T'oung Pao (通報)
0082-5433 
  Tamkang review (淡江評論)
0049-2949 
  Twentieth-century China
1521-5385 
  Waiguo Wenxue Yanjiu (外国文学研究) = Foreign literature studies
1003-7519 
  Welt des Orients
0043-2547 
  Acta Asiatica: bulletin of the Institute of Eastern Culture
0567-7254 
  Arts asiatiques
0004-3958 
  ASEAN economic bulletin S'ha deixat de publicar
0217-4472 
  Asiatische Studien
0004-4717 
  Asiaweek
1012-6244 
  Between
2039-6597 
  Cahiers d'études chinoises S'ha deixat de publicar
0248-7950 
  China review international = Zhongguo Yanjiu Shuping (中國研究書評)
1069-5834 
  Chinese literature: essays, articles, reviews = Chung-kuo Wenhsueh (中國文學) S'ha deixat de publicar
0161-9705 
  DCIDOB: bimestral de relacions i cooperació internacionals
1132-6107 
  East Asian history
1036-6008 
  Études chinoises
0755-5857 
  Extrême-Orient, Extrême-Occident
0754-5010 
  Fanyi Xuebao (翻譯學報) = Journal of translation studies S'ha deixat de publicar
1027-7978 
  International journal of Asian language processing
0219-5968 
  International journal of Chinese culture and management
1752-1270 
  Japanese language and literature
1536-7827 
  Journal of modern literature in Chinese = Xiandai Zhongwen Wenxue Xuebao (現代中文文學學報)
1026-5120 
  Journal of the Association of Teachers of Japanese S'ha deixat de publicar
0885-9884 
  Oriental art
0030-5278 
  Translation quarterly (翻譯季刊)
1027-8559 
  Yishu
1683-3082 
  Zhongguo Shehui Kexue (中国社会科学)
1002-4921 
  Zhongguo Yuwen (中国语文) = Chinese language
0578-1949 
  Zhongyang Yanjiuyuan Lishi Yuyan Yanjiusuo Jikan (中央研究院历史语言研究所季刊)
1012-4195 
  Chinese language globalization studies (汉语国际传播研究)
  Chinese literature today
2151-4399 
  Global Asia
1976-068X 
  Guoji Hanxue (国际汉学) = International Sinology
2095-9257 
  Hon’yaku kenkyû e no shôtai (翻 訳研究への招待) = Invitation to translation studies
2185-5307 
  Huayu Wenjiaoxue Yanjiu (華語文教學研究) = Journal of chinese language teaching
1811-8429 
  Instituto Confucio
1674-9723 
  Orientando temas de Asia Oriental, sociedad, cultura y economía
2007-5510 
  Shanghai Fanyi (上海翻译) = Shanghai journal of translators
1672-9358 
  Shijie Hanyu Jiaoxue (世界汉语教学) = Chinese teaching in the world
1002-5804 
  Studies in translation history = Fanyishi yanjiu (翻 譯史研究)
  Tsuuyaku kenkyuu = Interpretation studies S'ha deixat de publicar
1346-8715 
  Tsuyaku hon’yaku kenkyu (通訳 翻訳研究) = Interpreting and translation studies
1883-7522 
  US-China foreign language
1539-8080 
  Yunnan Shifan Daxue Xuebao. Duiwai Hanyu Jiaoxue yu Yanjiu Ban (云南师范大学学报: 对外汉语教学与研究版)
1672-1306 
  Yuyan Jiaoxue Yu Yanjiu (语言教学与研究) = Language teaching and linguistic studies
0257-9448 
  Yuyan yanjiu (语言研究)
1000-1263 
  Yuyan Yu Fanyi (语言与翻译) = Language and translation
1001-0823 
  Yuyanxue Luncong (语言学论丛)
  Zhongguo Fanyi (中国翻译) = Chinese translators journal
1000-873X 
  Zhongguo Keji Fanyi (中国科技翻译) = Chinese science & technology translators journal
1002-0489 
  Zhongguo Nongcun Jingji (中国农村经济) = Chinese rural economy
1002-8870 
  Zhongguo Renkou Kexue (中国人口科学) = Chinese journal of population science
1000-7881 
  Zhongguo Wenxue Yanjiu (中国文学研究)
1003-7535 
  Zhongguo Xiandai Wenxue Yanjiu Congkan (中国现代文学研究丛刊)
1003-0263 
  Asia media journal
1680-6417 
  Asia Pacific observer S'ha deixat de publicar
1076-5549 
  Asia Pacific perspectives
2167-1699 
  Asiadémica
2341-233X 
  Asian art
1475-1372 
  Asian defence & diplomacy
1394-178X 
  Asian folklore and social life monographs = Yazhou Minsu. Shehui Shenghuo Zhuankan (亞洲民俗。社會生活專刊)
1727-6845 
  Asiascape
2214-2304 
  Asiatica Venetiana S'ha deixat de publicar
1126-5256 
  Chinese as a second language
2451-828X 
  Chinese language teaching methodology and technology
2572-1739 
  Chinese studies
2168-5428 
  Chuo Daigaku Ajiashi kenkyu (中央大学アジア史研究) = Chuo journal of Asian history
0389-097X 
  Dong'yang sahoe sa'sang (동양 사 회 사상) = Journal of East Asian social thoughts
1229-1234 
  Dongfang fanyi (东 方翻译) = East journal of translation
1674-6686 
  Education about Asia
1090-6851 
  Esiya
  Gendai Chûgoku Kenkyû (現代中国研究)
1343-2656 
  Guanghua (光華) = Sinorama S'ha deixat de publicar
0256-9043 
  Hong Kong studies
  Huáwén shìjiè
1017-0855 
  Inter-Asia papers
2013-1739 
  International Chinese language education (国籍汉语教学)
  International journal of current Chinese studies
2171-6374 
  International journal of Taiwan studies
2468-8797 
  Jiexi Zhongguo
2253-945X 
  Journal of Chinese humanities
2352-1333 
  Journal of South Asian natural history
1022-0828 
  Journal of technology and Chinese language teaching
1949-260X 
  Journal of the British Association for Chinese Studies
2048-0601 
  Korea journal of Chinese language and literature
1226-2900 
  Language learning and communication = Zhong-Ying Yuwen Jiaoxue (中英语文教学) S'ha deixat de publicar
0278-3894 
  MIRAI. Estudios Japoneses
2531-145X 
  Newsletter, East Asian art & archaeology S'ha deixat de publicar
8755-4593 
  Newsletters. International Association of Chinese Linguistics
  Nichibunken Japan review (日文研)
0915-0986 
  Oriental economist S'ha deixat de publicar
0030-5294 
  Persimmon: Asian literature, arts, and culture
1529-7551 
  Revista iberoamericana de estudios de Asia Oriental
1888-6566 
  Sínica
2308-2534 
  Sino-Japanese studies
1041-8830 
  Sinología Hispanica
2444-832X 
  Stanford journal of East Asian affairs
1550-767X 
  Studies in Chinese learning and teaching (汉语习得与教学研究)
2334-2684 
  Taibei Daxue Zhongwen Xuebao (臺北大學中文學報) = Journal of Chinese language and literature
1993-1638 
  Taiwan Huayu Jiaoxue Yanjiu (台灣華語教學研究) = Taiwan journal of Chinese as a second language
2221-1624 
  Teaching chinese in international contexts
  Verge: studies in global Asias
  Xiaoxuesheng Yuwen Xuexi (小学生语文学习) = Language and literature studies
1004-0307 
  Yōroppa Nihongo kyōiku = Japanese language education in Europe S'ha deixat de publicar
1745-7165 
  Zhongguo Yanjiu Xuebao (中国研究学报)
1815-7491 
  Zhongwen Jiaoxue Xiandaihua Xuebao (中文教学现代化学报) = Journal of modernization of chinese language education
1300-2220 

Servei de Biblioteques


Inici - Contacte - Biblioteca d'Humanitats - Departament de Traducció i Interpretació
2013 UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA