capindex
Guia d'ajuda Guia: Indicadors bibliomètrics per a l’avaluació de la recerca


RECURSOS


Servei de Biblioteques
Servei de Biblioteques  Publishers Scholar Metrics
Servei de Biblioteques

 

Servei de Biblioteques

Servei de Biblioteques Servei de Biblioteques Servei de Biblioteques
Servei de Biblioteques
Publishers Scholar Metrics
Servei de Biblioteques
ok Enfocat a llibres
Servei de Biblioteques
Servei de Biblioteques Servei de Biblioteques Servei de Biblioteques
 

Producte elaborat pel Grupo de Evaluación de la Ciencia y la Comunicación Científica (EC3). Es tracta d'un índex bibliomètric que mesura l'impacte de les editorials de monografies científiques fins a l'any 2012 a partir de les citacions de llibres publicats per professors i investigadors d'universitats públiques espanyoles i que estan indexats a Google Scholar. Dels diferents criteris existents per avaluar el rendiment de les editorials, aquest projecte ha volgut posar l'èmfasi en avaluació del número i la qualitat de les cites.

 
Servei de Biblioteques Servei de Biblioteques Servei de Biblioteques
 
  enllaçar amb el recurs Accés gratuït

Servei de Biblioteques enllaçar amb el recurs Anar al recurs Servei de Biblioteques
Servei de Biblioteques Servei de Biblioteques Servei de Biblioteques
Servei de Biblioteques

Servei de Biblioteques Servei de Biblioteques Servei de Biblioteques
Servei de Biblioteques
Servei de Biblioteques Servei de Biblioteques
Servei de Biblioteques
  .
 
Servei de Biblioteques

El recurs es divideix en quatre disciplines: ciències socials, ciències jurídiques, ciències humanes i arts.
PSI

 

Cada disciplina es subdivideix a la seva vegada en diferents especialitats.
 PSI

Una vegada estem a la pantalla de l'especialitat triada podem cercar el nom de l'editorial o ordenar el rànquing pels camps: editorial, llibres (número de llibres d'una editorial que figuren entre els llibres altament citats de la mostra), cites (número total de cites de llibres duna editorial que figuren entre els llibres altament ciats de la mostra) i índex global.
PSI

Servei de Biblioteques
Servei de Biblioteques


 

 

Servei de Biblioteques Servei de Biblioteques
VALORACIÓ DELS RECURSOS
Servei de Biblioteques
Valorat preferentment:   Recurs valorat preferentment
Servei de Biblioteques
Valorat en segon terme: Recurs valorat en segon terme

Servei de Biblioteques
Servei de Biblioteques Servei de Biblioteques

Servei de Biblioteques

Servei de Biblioteques