capindex
Guia d'ajuda Guia: Indicadors bibliomètrics per a l’avaluació de la recerca


RECURSOS


Servei de Biblioteques
Servei de Biblioteques  Scholarly Publishers Indicators (SPI)
Servei de Biblioteques

 

Servei de Biblioteques

Servei de Biblioteques Servei de Biblioteques Servei de Biblioteques
Servei de Biblioteques
SPI

Servei de Biblioteques
ok Enfocat a llibres
Servei de Biblioteques
Servei de Biblioteques Servei de Biblioteques Servei de Biblioteques
  Fruit d’un projecte d’investigació finançat pel CSIC, ofereix elements per orientar i ajudar en l’avaluació de la producció científica en humanitats i ciències socials, on els llibres són un element important de la comunicació científica. Elabora un rànquing que avalua les editorials científiques espanyoles i estrangeres en llibres de ciències humanes i socials basant-se en l’opinió d'experts espanyols. Aquesta informació es presenta amb un rànquing general d’editorials de totes les àrees i en diferents rànquings especialitzats per disciplines; es recomana utilitzar-los tots dos de forma combinada, ja que aporten informacions diverses i complementàries.

D’aquesta manera vol ser una primera aproximació a l’estudi de la qualitat de les editorials de llibres científics per avaluar l’activitat científica en humanitats i ciències socials, ajudant a objectivar la utilització de l’indicador “prestigi de l’editorial” emprat per les agències d’avaluació però complementant-se amb el judici matisat dels experts que composen els panells d’avaluació o altres indicadors, quan estiguin disponibles.


 
Servei de Biblioteques Servei de Biblioteques Servei de Biblioteques
 
  enllaçar amb el recurs Accés gratuït

Servei de Biblioteques enllaçar amb el recurs Anar al recurs Servei de Biblioteques
Servei de Biblioteques Servei de Biblioteques Servei de Biblioteques
Servei de Biblioteques

Servei de Biblioteques Servei de Biblioteques Servei de Biblioteques
Servei de Biblioteques
Servei de Biblioteques Servei de Biblioteques
Servei de Biblioteques
  .
  . Indicador de Calidad de Editoriales segun los Expertos (ICEE)
 
Servei de Biblioteques

INDICADOR ICEE   | SELECCIÓ D'ORIGINALES  | ESPECIALIZACIÓ TEMÀTICA   |   SPI EXPANDED

Indicador ICEE

Per trobar l’indicador ICEE d’una editorial s’ha d’accedir al recurs SPI a través de l'adreça http://ilia.cchs.csic.es/SPI/rankings.html i mirar el rànquing general d’editorials de totes les àrees o bé els rànquings especialitzats per disciplines. Es recomana l’ús d’ambdós combinats, ja que aporten informacions diferents i complementàries. Hi ha tres edicions dels anys 2012, 2014 i 2018

Un cop triada una opció apareix una llista d’editorials espanyoles i una altra d’editorials estrangeres amb el nom de l’entitat i el seu valor d’ICEE:

Selecció d'originals

Per conèixer el sistema d'identificació d'originals, accediu al menú superior "Indicadores para editoriales" i seleccioneu la pestanya "Selección de originales"
Especialització temàtica

Per conèixer el grau d'especialització temàtica de les editorials, accediu al menú superior Indicadores para editoriales i seleccioneu la pestanya Especialitzación temáticaDes de l'enllaç SPI de prestigio editorial es pot consultar uns gràfics dels rànquings SPI, un per editorials espanyoles i un altre per estrangeres


SPI Expanded

Per identificar la presència o absència de les editorials en els següents sistemes d'informació: Book Citation Index (Thomson Reuters), Scopus Book Titles (Elsevier) i  Norwegian list, accediu al menú superior Indicadores para editoriales i seleccioneu la pestanya SPI ExpandedServei de Biblioteques
Servei de Biblioteques


 

 

Servei de Biblioteques Servei de Biblioteques
VALORACIÓ DELS RECURSOS
Servei de Biblioteques
Valorat preferentment:   Recurs valorat preferentment
Servei de Biblioteques
Valorat en segon terme: Recurs valorat en segon terme

Servei de Biblioteques
Servei de Biblioteques Servei de Biblioteques
ANECA
Servei de Biblioteques
Servei de Biblioteques
AQU AQU
Servei de Biblioteques
Servei de Biblioteques
Servei de Biblioteques
Servei de Biblioteques

CNEAI CNEAI
Servei de Biblioteques
 Valoració  |  Àrea

Servei de Biblioteques


Inici - Contacte - Què és - Per estar al dia - Servei de Biblioteques - Avís legal
UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA

Llicència de Creative Commons

Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial