capindex
Guia d'ajuda Guia: Indicadors bibliomètrics per a l’avaluació de la recerca


RECURSOS


Servei de Biblioteques
Servei de Biblioteques  Philosopher's Index Servei de Biblioteques

 

Servei de Biblioteques

Servei de Biblioteques Servei de Biblioteques Servei de Biblioteques
Servei de Biblioteques
Philosopher's Index

Servei de Biblioteques
ok Enfocat a revistes
Servei de Biblioteques
Servei de Biblioteques Servei de Biblioteques Servei de Biblioteques
  Base de dades de Filosofia que buida més de 1.800 revistes de més de 40 països. S'actualitza trimestralment.  
Servei de Biblioteques Servei de Biblioteques Servei de Biblioteques
  NO fan pública la llista total de revistes buidades.
  enllaçar amb el recurs Accés per pagament. Sense subscripció UAB

Servei de Biblioteques accés a la llista de revistes Llista de publicacions formar-ne part Per formar-ne part Servei de Biblioteques
Servei de Biblioteques Servei de Biblioteques Servei de Biblioteques
Servei de Biblioteques

Servei de Biblioteques Servei de Biblioteques Servei de Biblioteques
Servei de Biblioteques
Servei de Biblioteques Servei de Biblioteques
Servei de Biblioteques
  .
 
Servei de Biblioteques

Aquest recurs presenta un llistat de revistes ordenades alfabèticament.
Des de l'opció  "Edita"  del navegador i triant  "Cerca"  s'obrirà  un quadre de diàleg que us permetrà fer cerques a la llista del recurs per títol o ISSN.

Servei de Biblioteques
Servei de Biblioteques


formar-ne part PER FORMAR-NE PART:
Podeu suggerir un títol des d'aquesta adreça: http://philindex.org/submissions/new-journal/

 

 

Servei de Biblioteques Servei de Biblioteques
VALORACIÓ DELS RECURSOS
Servei de Biblioteques
Valorat preferentment:   Recurs valorat preferentment
Servei de Biblioteques
Valorat en segon terme: Recurs valorat en segon terme

Servei de Biblioteques
Servei de Biblioteques Servei de Biblioteques

Servei de Biblioteques

Servei de Biblioteques