capindex
Guia d'ajuda Guia: Indicadors bibliomètrics per a l’avaluació de la recerca


RECURSOS


Servei de Biblioteques
Servei de Biblioteques  Latindex Servei de Biblioteques

 

Servei de Biblioteques

Servei de Biblioteques Servei de Biblioteques Servei de Biblioteques
Servei de Biblioteques
Latindex
Servei de Biblioteques
ok Enfocat a revistes
Servei de Biblioteques
Servei de Biblioteques Servei de Biblioteques Servei de Biblioteques
 
Latindex és un sistema d'Informació sobre les revistes d'investigació científica, tecnicoprofessionals i de divulgació científica i cultural que s'editen en els països d'Amèrica Llatina, el Carib, Espanya i Portugal. La idea de creació d'Latindex va sorgir el 1995 a la Universitat Nacional Autònoma de Mèxic (UNAM) i va esdevenir una xarxa de cooperació regional a partir de 1997.
La seva missió és difondre, fer accessible i elevar la qualitat les revistes acadèmiques editades a la regió, a través del treball compartit.
Actualment Latindex ofereix quatre bases de dades:
1) Directorio: recull dades bibliogràfiques i de contacte de les revistes registrades ja   siguin impreses o electròniques.
2) Catálogo: únicament inclou les revistes -impreses i electròniques- que compleixen els  criteris de qualitat editorial establerts per Latindex. Recomanem fer la cerca en aquesta base de dades.
3) Revistas en línia: permet la consulta a text complet en els llocs que es troben disponibles.
4) Portal de portales: permet l’accés al  text complet d’una selecció de revistes iberoamericanes disponibles als portals més importants de la regió.
 
Servei de Biblioteques Servei de Biblioteques Servei de Biblioteques
 
  enllaçar amb el recurs Accés gratuït

Servei de Biblioteques enllaçar amb el recurs Anar al recurs formar-ne part Per formar-ne part Servei de Biblioteques
Servei de Biblioteques Servei de Biblioteques Servei de Biblioteques
Servei de Biblioteques

Servei de Biblioteques Servei de Biblioteques Servei de Biblioteques
Servei de Biblioteques
Servei de Biblioteques Servei de Biblioteques
Servei de Biblioteques
  .
 
Servei de Biblioteques

Aquest recurs ofereix quatre bases de dades des d’on fer la consulta per accedir a la informació:

  1. Directorio. Recull dades bibliogràfiques i de contacte de les revistes registrades ja   siguin impreses o electròniques.
  2. Catálogo. Únicament inclou les revistes -impreses i electròniques- que compleixen els  criteris de qualitat editorial establerts per Latindex.. Recomanem fer la cerca a Catálogo
  3. Revistas en línea. Permet la consulta a text complet en els llocs que es troben disponibles.
  4. Portal de portales. Permet l’accés al  text complet d’una selecció de revistes iberoamericanes disponibles als portals més importants de la regió


latindex1


Abans de fer la cerca de la revista trieu una de les bases de dades (recomanem fer la cerca a Catálogo) Permet fer cerques bàsiques per títol i ISSN de la revista


latindex2


O triar la opció de cerca  avançada


latindex3


Per exemple si es busca per ISSN 0211-3589: Al-Qantara
Un cop obtingut el resultat feu clic damunt el títol de la revista i veureu la descripció de totes les característiques de la publicació
Sota l’epígraf ÍNDICES de la pàgina principal també podeu fer cerques per  matèria, regió, país, editorial…

Per accedir als continguts i textos complets de revistes acadèmiques disponibles en hemeroteques digitals d'Amèrica Llatina, el Carib, Espanya i Portugal, adherides al moviment d'accés obert es pot fer des del Portal de portales 

 

Servei de Biblioteques
Servei de Biblioteques


formar-ne part PER FORMAR-NE PART:
Latindex permet demanar la inclusió d'una revista

 

 

Servei de Biblioteques Servei de Biblioteques
VALORACIÓ DELS RECURSOS
Servei de Biblioteques
Valorat preferentment:   Recurs valorat preferentment
Servei de Biblioteques
Valorat en segon terme: Recurs valorat en segon terme

Servei de Biblioteques
Servei de Biblioteques Servei de Biblioteques

Servei de Biblioteques

Servei de Biblioteques