Un risc geològic és un event geològic natural que pot posar en perill vides humanes i amenaçar les propietats de les persones.

D’entre tots els riscos geològics existents aquesta exposició tracta dels que ens afecten mes directament, com les inundacions i les esllavissades, o aquells altres que ens resulten propers perquè els mitjans de comunicació ens els fan propers, com ara els terratrèmols i els volcans.

L’objectiu d’aquesta exposició de la Biblioteca de Ciència i Tecnologia és mostrar de manera divulgativa l’abast d’aquesta problemàtica geològica i les eines de què disposem per fer-hi front. Per aquest motiu, el treball que s’ha desenvolupat es fonamenta en exemples i casos reals, majoritàriament molt propers a tots nosaltres: esfondraments, esllavissades, riuades, terratrèmols, erupcions volcàniques, etc.

volcà esllavissada terratrèmol

 

 

 


Desembre 2010 - UAB. Biblioteca de Ciència i Tecnologia - Crèdits - Exposicions anteriors

bib.ciencia.tecnologia@uab.cat