Direm que un punt del pla es pot construir amb regle i compàs si el podem aconseguir a partir dels elements mencionats, fent successives interseccions de rectes i/o circumferències, obtingudes a partir de quantitats prèviament construïdes. Vegeu l’ exemple d’aquest polígon regular de 17 costats:

[continua]


Galois