La ciència utilitza equacions per a enunciar de forma rigorosa lleis i propietats. Aquestes equacions expressen relacions entre diverses variables o estats. Però quant a la seva resolució, la pregunta que volem contestar és la següent: podem resoldre una equació algèbrica de grau n de forma exacta? Sortim de dubtes.


Galois