La teoria matemàtica que va desenvolupar Galois s'estudia en l'actualitat en el grau de Matemàtiques de la UAB com a última assignatura obligatòria d'Àlgebra, en el tercer curs del grau.
Tot i que aquesta teoria té fama de ser poc pràctica, s'ha aplicat amb molt d'èxit tant per trobar solucions a problemes com per a provar que d'altres no tenen solucions.
A l'expositor hi trobareu diversos exemples de l'impacte actual de la Teoria de Galois en l'actualitat com el problema invers de Galois, funcions L, cohomologia, teoria de representacions, teoria diferencial o problemes d'immersions.
No obstant aquesta elecció és reduïda per motius d'espai, però l'aportació de Galois abarca també molts altres camps com per exemple cossos finits, teoria d'autòmats, criptografia. A continuació en teniu la prova!Galois