Cartoteca General : GEODOC Llunyà Orient  
   
  7   mapes topogràfics 3   mapes de geografia física
  6   mapes planimètrics 1   mapa de geografia humana
      mapes de comunicacions 2   mapes de funció especial
  2   mapes especials de base    
mapes basats en imatges     Atles
 
 
 
 
    Mapes de funció especial
 
         
Mapa de Asia  / José Paluzie Lucena . -
1: 16 500 000 . - Barcelona : Hijos de Paluzie, 1914 < 8.616/001 v >
Sudostasien, China und Japan . -
1: 3 500 000 . - Darmstadt : Perthes, [1970] . - 197 x 226 cm < 8.535/001 C >
 
document en full únic amb coordenades: geogràfiques
fraccionat en fulls UTM
    geogràfiques i UTM
 
 
UAB  |  Biblioteques  |  Cartoteca General  |  Guia GEODOC  |  Comentaris i dubtes
Rússia Rússia Japó Corea del Sud Corea del Nord Mongòlia Xina Corea del Sud Japó Japó Japó Rússia Taiwan   Laos Viet Nam  Tailàndia