Cartoteca General : GEODOC País Valencià  
   
  23   mapes topogràfics 10   mapes de geografia física
  14   mapes planimètrics 10   mapes de geografia humana
  11   mapes de comunicacions 8   mapes de funció especial
  3   mapes especials de base 3  
mapes basats en imatges 13 atles
 
 
 
 
    Mapes de geografia física
 
  <<< anterior llista 2 de 2    
Mapa Geológico de la Provincia de Valencia  / elaborado ... por: Diputación Provincial de Valencia, Universidad de Valencia, Instituto Geológico y Minero de España; cartografía: carmagraf sa, Madrid . -
1: 200 000 . - Valencia : Diputació Provincial de València, 1984 < 6.420/010 v >
Mapa Geológico de España . -
1: 200 000 . - Madrid : Instituto Geológico y Minero de España < 6.420/019 v >
Recherches géologiques aux confins des chaines ibérique et catalane : (Provinces de Castellón-Tarragona et Teruel) Espagne  / Joseph Canerot . -
1: 200 000 . - Toulouse : Laboratoire de géologie CEARN. Université Paul Sabatier, 1971 < 6.420/027 v >
Mapa Geológico de España . -
1: 50 000 . - Madrid : Instituto Geológico y Minero de España < 6.350/001 v >
 
document en full únic amb coordenades: geogràfiques
fraccionat en fulls UTM
    geogràfiques i UTM
 
 
UAB  |  Biblioteques  |  Cartoteca General  |  Guia GEODOC  |  Comentaris i dubtes
Balears Múrcia Castella - la Mancha Aragó Catalunya