Cartoteca General : GEODOC Navarra  
   
  25   mapes topogràfics 9   mapes de geografia física
  2   mapes planimètrics 2   mapes de geografia humana
  10   mapes de comunicacions     mapes de funció especial
  1   mapa especial de base 4  
mapes basats en imatges 7 atles
 
 
 
 
    Mapes de geografia física
 
    llista 1 de 2 següent >>>  
Mapa Litológico de España . -
1: 500 000 . - Madrid ? : Instituto Nacional de Edafología, 1970ca . - 244 x 184 cm < 6.450/001 v >
Carte de la pluviosite annuelle du Sud-Ouest de la France et des Pyrenees  / dressée par H Gaussen, professeur à la Faculté des Sciences de Toulouse . -
1: 500 000 . - Paris : Ministere Travaux Publiques, 1934 < 6.450/002 v >
Mapa Hipsométrico de Navarra  / cartografía de Rugoma SA (Madrid) . -
1: 400 000 . - Pamplona : Gobierno de Navarra, 1991 < 6.440/010  >
Mapa Geológico de Navarra  / síntesis realizada por Javier Castiella, Jaime Solé, Joaquín del Valle . -
1: 200 000 . - Pamplona : Diputación Foral de Navarra, 1978 < 6.420/011 v >
Erosión actual en Navarra . -
1: 200 000 . - Pamplona : Gobierno de Navarra, 1990 < 6.420/012 v >
Erosión potencial en Navarra . -
1: 200 000 . - Pamplona : Gobierno de Navarra, 1990 < 6.420/013 v >
 
document en full únic amb coordenades: geogràfiques
fraccionat en fulls UTM
    geogràfiques i UTM
 
 
UAB  |  Biblioteques  |  Cartoteca General  |  Guia GEODOC  |  Comentaris i dubtes
França País Basc Rioja Castella i Lleó Aragó