Cartoteca General : GEODOC Madrid  
   
  29   mapes topogràfics 1   mapa de geografia física
  12   mapes planimètrics 4   mapes de geografia humana
  9   mapes de comunicacions 2   mapes de funció especial
  2   mapes especials de base 6  
mapes basats en imatges 4 atles
 
 
 
 
    Mapes planimètrics
 
  <<< anterior llista 2 de 2    
Plano Nuevo de Madrid . -
1: 14 000 . - Madrid : Noticiero-Guía de Madrid, 1929 < 2.314/001 v >
Plano de la villa [de Madrid] . -
1: 12 500 . - Madrid : Ayuntamiento de Madrid, 1945 < 2.312/008 p >
Madrid : plano y callejero . -
1: 11 500 . - 7a ed . - Berlin : Falk Verlag, 1978 . - (Falk Plan) < 2.311/001 p >
Madrid : Plano consultor de calles, edificios nacionales-religiosos y entidades particulares. . -
1: 10 000 . - Madrid : Afrodisio Aguado, 1940ca < 2.310/002 p >
Madrid : Plano de la ciudad . -
1: 10 000 . - Madrid : Patronato Nacional de Turismo, [193?] < 2.310/032 p >
Plano de Madrid . -
1: 7 000 . - Facsímil . - Madrid : Establecimiento Geográfico de López, [1812] < 2.270/008 h >
 
document en full únic amb coordenades: geogràfiques
fraccionat en fulls UTM
    geogràfiques i UTM
 
 
UAB  |  Biblioteques  |  Cartoteca General  |  Guia GEODOC  |  Comentaris i dubtes
Castella i Lleó Castella - la Mancha