Cartoteca General : GEODOC Cantàbria  
   
  22   mapes topogràfics 4   mapes de geografia física
  3   mapes planimètrics 2   mapes de geografia humana
  8   mapes de comunicacions     mapes de funció especial
  1   mapa especial de base 3  
mapes basats en imatges 1 atles
 
 
 
 
    Mapes de geografia física
 
         
Mapa Litológico de España . -
1: 500 000 . - Madrid ? : Instituto Nacional de Edafología, 1970ca . - 244 x 184 cm < 6.450/001 v >
Mapa Geológico [de Cantabria]  / autores: Alejandro Robador Moreno et al. . -
1: 100 000 . - Madrid : Instituto Tecnológico GeoMinero de España . - (Mapa Geológico-Minero de Cantabria) < 6.410/010 v >
Mapa de Indicios Mineros [de Cantabria]  / autores: Juan Locutura Rupérez (ITGE) - José María Zapardiel Palenzuela (ITGE) . -
1: 100 000 . - Madrid : Instituto Tecnológico GeoMinero de España . - (Mapa Geológico-Minero de Cantabria) < 6.410/011 v >
Mapa de Minerales y Rocas Industriales [de Cantabria]  / autores: Juan Locutura Rupérez (ITGE) - José María Zapardiel Palenzuela (ITGE) . -
1: 100 000 . - Madrid : Instituto Tecnológico GeoMinero de España . - (Mapa Geológico-Minero de Cantabria) < 6.410/012 v >
 
document en full únic amb coordenades: geogràfiques
fraccionat en fulls UTM
    geogràfiques i UTM
 
 
UAB  |  Biblioteques  |  Cartoteca General  |  Guia GEODOC  |  Comentaris i dubtes
Astúries Castella i Lleó País Basc