Cartoteca General : GEODOC Canàries  
   
  19   mapes topogràfics 7   mapes de geografia física
  8   mapes planimètrics 3   mapes de geografia humana
  6   mapes de comunicacions 1   mapa de funció especial
  1   mapa especial de base 1  
mapa basat en imatges 1 atles
 
 
 
 
    Mapes de geografia física
 
  <<< anterior llista 2 de 2    
Mapa Geológico de España / Instituto Tecnológico Geominero de España . -
1: 25 000 . - Madrid : Instituto Geológico y Minero de España . - 68 x 102 cm < 6.325/017 v >
 
document en full únic amb coordenades: geogràfiques
fraccionat en fulls UTM
    geogràfiques i UTM
 
 
UAB  |  Biblioteques  |  Cartoteca General  |  Guia GEODOC  |  Comentaris i dubtes