Cartoteca General : GEODOC Pla d’Urgell  
   
  20   mapes topogràfics 5   mapes de geografia física
      mapes planimètrics 2   mapes de geografia humana
      mapes de comunicacions     mapes de funció especial
      mapes especials de base 8  
mapes basats en imatges 6 atles
 
 
 
 
    Mapes de geografia física
 
         
Mapa Geológico de España . -
1: 50 000 . - Madrid : Instituto Geológico y Minero de España < 6.350/001 v >
Mapa geomorfológico [de España] . -
1: 50 000 . - Madrid: Instituto Tecnológico Geominero de España, 1998-...< 6.350/020 v >
Mapa dels hàbitats de Catalunya . -
1: 50 000 . - Barcelona: Institut Cartogràfic de Catalunya, 2005-... < 6.350/025 v >
Pla d'Urgell . -
1: 50 000 . - Barcelona : Institut Cartogràfic de Catalunya, 2006 . - 70 x 132 cm  . - (Mapa geològic comarcal de Catalunya) < 6.350/051 v >
Mapa de sòls [de Catalunya] . -
1: 25 000 . - Barcelona: Servei Geològic de Catalunya - Institut Cartogràfic de Catalunya  . - (Mapa geològic de Catalunya; Geotreball IV) < 6.325/025 v >
 
document en full únic amb coordenades: geogràfiques
fraccionat en fulls UTM
    geogràfiques i UTM
 
 
UAB  |  Biblioteques  |  Cartoteca General  |  Guia GEODOC  |  Comentaris i dubtes
Noguera Segrià Garrigues Urgell