Cartoteca General : GEODOC Pla d’Urgell  
   
  20   mapes topogràfics 5   mapes de geografia física
      mapes planimètrics 2   mapes de geografia humana
      mapes de comunicacions     mapes de funció especial
      mapes especials de base 8  
mapes basats en imatges 6 atles
 
 
 
 
    Mapes topogràfics
 
  <<< anterior llista 2 de 4 següent >>>  
Mapa Topográfico nacional de España : edición militar . -
1: 50 000 . - Madrid : Servicio Geográfico del Ejército < 1.350/003 v >
Mapa Militar de España : serie L . -
1: 50 000 . - Madrid : Servicio Geográfico del Ejército < 1.350/004 v >
Pla d'Urgell . -
1: 50 000 . - Barcelona : Institut Cartogràfic de Catalunya, 1994 . - (Mapa Comarcal de Catalunya) < 1.350/077 v >
Pla d'Urgell . -
1: 50 000 . - Barcelona : Institut Cartogràfic de Catalunya, 1996 . - (Mapa Comarcal de Catalunya : [El Periódico]) < 1.350/123 v >
Pla d'Urgell . -
1: 50 000 . - 2a ed. . - Barcelona : Institut Cartogràfic de Catalunya, 2001 . - (Mapa Comarcal de Catalunya)< 1.350/185 v >
Pla d'Urgell . -
1: 50 000 . - 3a ed . - Barcelona : Institut Cartogràfic de Catalunya, 2003 . - (Mapa Comarcal de Catalunya)< 1.350/234 v >
 
document en full únic amb coordenades: geogràfiques
fraccionat en fulls UTM
    geogràfiques i UTM
 
 
UAB  |  Biblioteques  |  Cartoteca General  |  Guia GEODOC  |  Comentaris i dubtes
Noguera Segrià Garrigues Urgell