Cartoteca General : GEODOC Solsonès  
   
  29   mapes topogràfics 7   mapes de geografia física
  4   mapes planimètrics 2   mapes de geografia humana
      mapes de comunicacions     mapes de funció especial
  1   mapa especial de base 7  
mapes basats en imatges 6 atles
 
 
 
 
    Mapes de geografia física
 
  <<< anterior llista 2 de 2    
Mapa geoantròpic [de Catalunya] . -
1: 25 000 . - Barcelona : Institut Geològic de Catalunya - Institut Cartogràfic de Catalunya, 2010-  . - 73 x 113 cm  . - (Mapa geològic de Catalunya 1:25m; Geotreball II) < 6.325/027 v >
 
document en full únic amb coordenades: geogràfiques
fraccionat en fulls UTM
    geogràfiques i UTM
 
 
UAB  |  Biblioteques  |  Cartoteca General  |  Guia GEODOC  |  Comentaris i dubtes
Alt Urgell Berguedàv Noguera Segarra Anoia Bages