Cartoteca General : GEODOC Tarragonès  
   
  18   mapes topogràfics 6   mapes de geografia física
  12   mapes planimètrics 3   mapes de geografia humana
      mapes de comunicacions     mapes de funció especial
      mapes especials de base 7  
mapes basats en imatges 7 atles
 
 
 
 
    Mapes planimètrics
 
  <<< anterior llista 2 de 2    
Plan du Siége de Tarragone  / Par l'Armée Française d'Aragon en 1811 . -
1: 7 700 . - Facsímil . - Paris : s.n, [1811] < 2.277/002 v >
Tarragona - Tàrraco / GeoEstel S.A. . -
1: 7 500 . - Barcelona : Enciclopèdia Catalana - ICC, 2001< 2.275/007 v >
Mapa de Tarragona : Plano Guia . -
1: 7 400 . - Barcelona : Distrimapas Telstar, 1985 < 2.274/001 v >
[Tarragona] . -
1: 7 300 . - s.l. : s.n., 1991ca < 2.273/001 v >
[Tarragona] : Plànol Turístic . -
1: 6 000 . - Tarragona : Patronat Municipal de Turisme, 1992 < 2.260/007 v >
Tarragona : City Plan . -
1: 5 000 . - Tarragona : Ajuntament de Tarragona, 1982 < 2.250/006 v >
 
document en full únic amb coordenades: geogràfiques
fraccionat en fulls UTM
    geogràfiques i UTM
 
 
UAB  |  Biblioteques  |  Cartoteca General  |  Guia GEODOC  |  Comentaris i dubtes
Alt Camp Baix Penedès Baix Camp