Cartoteca General : GEODOC Tarragonès  
   
  18   mapes topogràfics 6   mapes de geografia física
  12   mapes planimètrics 3   mapes de geografia humana
      mapes de comunicacions     mapes de funció especial
      mapes especials de base 7  
mapes basats en imatges 7 atles
 
 
 
 
    Mapes planimètrics
 
    llista 1 de 2 següent >>>  
Tarragonès  . -
1: 100 000 . - Barcelona : Associació Conèixer Catalunya - Institut Cartogràfic de Catalunya, 2003 . - (Conèixer Catalunya : Mapa comarcal, 36)< 2.410/045 v >
Salou : Cambrils : La Pineda  / Felip García i Acón; Josep Nin i Català . -
1: 12 750 . - Barcelona : Distrimapas Telstar, 1992 < 2.312/015 v >
Puerto de Tarragona = Port of Tarragona . -
1: 10 000 . - Tarragona : Junta del Puerto de Tarragona, 1986 < 2.310/014 v >
Plan de Tarragone assiègée et prise d'assaut...  . -
1: 10 000 . - Facsímil . - Paris: A. Bossange - Firmin Didot, 1828 . - (ICC: Ciutats catalanes, 2) < 2.310/054 p >
Plano Guía de Tarragona . -
1: 8 000 . - Tarragona : Fotografia Chinchilla, 1974 < 2.280/001 v >
Tarragona : Planos y mapa de la provincia  / Felip García i Acón; Josep Nin i Català . -
1: 7 700 . - Barcelona : Distrimapas Telstar, 1992 < 2.277/001 v >
 
document en full únic amb coordenades: geogràfiques
fraccionat en fulls UTM
    geogràfiques i UTM
 
 
UAB  |  Biblioteques  |  Cartoteca General  |  Guia GEODOC  |  Comentaris i dubtes
Alt Camp Baix Penedès Baix Camp