Cartoteca General : GEODOC Tarragonès  
   
  18   mapes topogràfics 6   mapes de geografia física
  12   mapes planimètrics 3   mapes de geografia humana
      mapes de comunicacions     mapes de funció especial
      mapes especials de base 7  
mapes basats en imatges 7 atles
 
 
 
 
    Mapes topogràfics
 
  <<< anterior llista 2 de 3 següent >>>  
Mapa Militar de España : serie L . -
1: 50 000 . - Madrid : Servicio Geográfico del Ejército < 1.350/004 v >
Tarragonès . -
1: 50 000 . - Barcelona : Institut Cartogràfic de Catalunya, 1994 . - (Mapa Comarcal de Catalunya) < 1.350/058 v >
Tarragonès . -
1: 50 000 . - Barcelona : Institut Cartogràfic de Catalunya, 1996 . - (Mapa Comarcal de Catalunya : [El Periódico]) < 1.350/130 v >
Tarragonès . -
1: 50 000 . - 2a ed . - Barcelona : Institut Cartogràfic de Catalunya, 1999 . - (Mapa Comarcal de Catalunya) < 1.350/156 v >
Tarragonès . -
1: 50 000 . - 3a ed. . - Barcelona : Institut Cartogràfic de Catalunya, 2002 . - (Mapa Comarcal de Catalunya)< 1.350/198 v >
Tarragonès . -
1: 50 000 . - 4a ed . - Barcelona : Institut Cartogràfic de Catalunya, 2004 . - (Mapa Comarcal de Catalunya)< 1.350/253 v >
 
document en full únic amb coordenades: geogràfiques
fraccionat en fulls UTM
    geogràfiques i UTM
 
 
UAB  |  Biblioteques  |  Cartoteca General  |  Guia GEODOC  |  Comentaris i dubtes
Alt Camp Baix Penedès Baix Camp