Cartoteca General : GEODOC Tarragonès  
   
  18   mapes topogràfics 6   mapes de geografia física
  12   mapes planimètrics 3   mapes de geografia humana
      mapes de comunicacions     mapes de funció especial
      mapes especials de base 7  
mapes basats en imatges 7 atles
 
 
 
 
    Atles
 
  <<< anterior llista 2 de 2    
·Vulnerabilitat i capacitat del territori 2: Baix Camp, Alt Camp, Tarragonès, Baix Penedès i Garraf / Relea, F (dtor) . - Barcelona: Generalitat de Catalunya, 1988 < (467.1) 614.715 Rel >
 
 
UAB  |  Biblioteques  |  Cartoteca General  |  Guia GEODOC  |  Comentaris i dubtes
Alt Camp Baix Penedès Baix Camp