Cartoteca General : GEODOC Garraf  
   
  32   mapes topogràfics 5   mapes de geografia física
  3   mapes planimètrics 11   mapes de geografia humana
  1   mapa de comunicacions 1   mapa de funció especial
      mapes especials de base 11  
mapes basats en imatges 9 atles
 
 
 
 
    Mapes de geografia humana
 
  <<< anterior llista 2 de 2    
Barcelonès i el seu entorn : [Planejament urbanístic i usos del sòl] . -
1: 50 000 . - Barcelona : Institut Cartogràfic de Catalunya, 1998 . - 159 x 116 cm . - (Mapa de planejament urbanístic i usos del sòl de Catalunya 1: 50 000) < 7.350/028 v >
Garraf : [Planejament urbanístic i usos del sòl] . -
1: 50 000 . - 2a ed. . - Barcelona : Dir. Gral. Ordenació del Territori i Urbanisme, i ICC, 1997 . - (Mapa de planejament urbanístic i usos del sòl de Catalunya 1: 50 000) < 7.350/034 v >
Barcelonès i el seu entorn : [Planejament urbanístic i usos del sòl] . -
1: 50 000 . - 2a ed. . - Barcelona : Institut Cartogràfic de Catalunya, 2000 . - (Mapa de planejament urbanístic i usos del sòl de Catalunya 1: 50 000) < 7.350/036 v >
Carta nàutica de Catalunya . -
1: 50 000 . - Barcelona : Institut Cartogràfic de Catalunya, 2004- < 7.350/039 v >
Pla Especial de Protecció del Medi Físic i del Paisatge de l'Espai Natural de Garraf : Ordenació . -
1: 10 000 . - Barcelona : Diputació de Barcelona . - 105 x 134 cm < 7.310/030 v >
 
document en full únic amb coordenades: geogràfiques
fraccionat en fulls UTM
    geogràfiques i UTM
 
 
UAB  |  Biblioteques  |  Cartoteca General  |  Guia GEODOC  |  Comentaris i dubtes
Alt Penedès Baix Llobregat Baix Penedès