Cartoteca General : GEODOC Vallès Occidental  
   
  63   mapes topogràfics 8   mapes de geografia física
  14   mapes planimètrics 19   mapes de geografia humana
  2   mapes de comunicacions 13   mapes de funció especial
  3   mapes especials de base 17  
mapes basats en imatges 13 atles
 
 
 
 
    Atles
 
  <<< anterior llista 2 de 3 següent >>>  
·Aeroguía : Barcelona y área metropolitana . - Barcelona : Planeta, 1999 . - (Aeroguías Planeta) < (467.11) 911.2 Aer >
·Pla territorial metropolità de Barcelona : document provisional . - s.l. : s.n., 1998 < F (467.11) 911.375 Pla >
·Atles topogràfic de Catalunya 1: 50 000. V.1 . - Barcelona: Institut Cartogràfic de Catalunya, 1995 < (467.1) Top >
·Atlas Digital Metropolità : SIG Metropolità . - Barcelona: Àrea Metropolitana de Barcelona; Mancomunitat de Municipis, 1993 < (467.11) Atl >
·Anàlisi dels desplaçaments per motiu de treball i d'estudi a l'aglomeració de Barcelona [1975] . - Barcelona: Generalitat de Catalunya, 1980? < (467.11) 656.1 Ana >
·Planos de información de PGOUT de la comarca de Barcelona . - s.l.: Comisión de Urbanismo y Servicios Comunes de Barcelona y otros municipios, 1970 < (467.11) 911.375 Pla >
 
 
UAB  |  Biblioteques  |  Cartoteca General  |  Guia GEODOC  |  Comentaris i dubtes
Bages Vallès Oriental Baix Llobregat Barcelonès