Cartoteca General : GEODOC Barcelonès  
   
  55   mapes topogràfics 7   mapes de geografia física
  63   mapes planimètrics 34   mapes de geografia humana
  5   mapes de comunicacions 8   mapes de funció especial
  9   mapes especials de base 15  
mapes basats en imatges 23 atles
 
 
 
 
    Mapes de funció especial
 
  <<< anterior llista 2 de 2    
Plano Gastronòmic de Barcelona : Restaurants, Pastisseries-Salons de Te, Hotels i Cocteleries  / Luis Bettonica i Máximo Fernández . -
1: 7 600 . - Barcelona : El Pipiripao, 1992 < 8.276/001 v >
Gràcia : Guia del Districte  / realitzat per Visiograf sl . -
1: 7 000 . - Barcelona : Ajuntament de Barcelona, 1991 < 8.270/001 v >
 
document en full únic amb coordenades: geogràfiques
fraccionat en fulls UTM
    geogràfiques i UTM
 
 
UAB  |  Biblioteques  |  Cartoteca General  |  Guia GEODOC  |  Comentaris i dubtes
Baix Llobregat Vallès Occidental Vallès Oriental Maresme