Cartoteca General : GEODOC Barcelonès  
   
  55   mapes topogràfics 7   mapes de geografia física
  63   mapes planimètrics 34   mapes de geografia humana
  5   mapes de comunicacions 8   mapes de funció especial
  9   mapes especials de base 15  
mapes basats en imatges 23 atles
 
 
 
 
    Mapes de geografia física
 
  <<< anterior llista 2 de 2    
Turons de Barcelona : mapa geològic de les zones urbanes [5 mapes temàtics] . -
1: 5 000 . - Barcelona : Institut Geològic de Catalunya - Institut Cartogràfic de Catalunya, 2009 . - (Mapa geològic de les zones urbanes) < 6.250/002 v >
 
document en full únic amb coordenades: geogràfiques
fraccionat en fulls UTM
    geogràfiques i UTM
 
 
UAB  |  Biblioteques  |  Cartoteca General  |  Guia GEODOC  |  Comentaris i dubtes
Baix Llobregat Vallès Occidental Vallès Oriental Maresme