Cartoteca General : GEODOC Barcelonès  
   
  55   mapes topogràfics 7   mapes de geografia física
  63   mapes planimètrics 34   mapes de geografia humana
  5   mapes de comunicacions 8   mapes de funció especial
  9   mapes especials de base 15  
mapes basats en imatges 23 atles
 
 
 
 
    Atles
 
  <<< anterior llista 2 de 4 següent >>>  
·Atles topogràfic de Catalunya 1:50 000 . - 3a ed. . - Barcelona : Institut Cartogràfic de Catalunya, 2004 < (467.1) Atl >
·ACB : Atles comercial de Barcelona / Carles Carreras i Verdaguer (dir) . - Barcelona: Ajuntament, 2003 < (467.11) 339 Acb >
·Atles topogràfic de Catalunya 1:50 000 . - 2a ed. . - Barcelona: Institut Cartogràfic de Catalunya, 2003 < (467.1) Atl >
·Atles ambiental de l'àrea de Barcelona : balanç de recursos i problemes / Josep Acebillo i Ramon Folch (dtors) . - Barcelona: Ariel, 2000 < (467.11) 504.3 Atl >
·Aeroguía : Barcelona y área metropolitana . - Barcelona : Planeta, 1999 . - (Aeroguías Planeta) < (467.11) 911.2 Aer >
·Pla territorial metropolità de Barcelona : document provisional . - s.l. : s.n., 1998 < F (467.11) 911.375 Pla >
 
 
UAB  |  Biblioteques  |  Cartoteca General  |  Guia GEODOC  |  Comentaris i dubtes
Baix Llobregat Vallès Occidental Vallès Oriental Maresme