Cartoteca General : GEODOC Catalunya  
   
  81   mapes topogràfics 46   mapes de geografia física
  12   mapes planimètrics 76   mapes de geografia humana
  46   mapes de comunicacions 22   mapes de funció especial
  64   mapes especials de base 19  
mapes basats en imatges 53 atles
 
 
 
 
    Mapes de geografia física
 
  <<< anterior llista 2 de 8 següent >>>  
El nostre mar : 2. Mapa dels fons  / Françoise Breton, coord; il.lustracions de Jordi Corbera . -
1: 666 666 . - Barcelona : Diputació de Barcelona; Servei del Medi Ambient, 1987 < 6.466/001 v >
Carte de la pluviosite annuelle du Sud-Ouest de la France et des Pyrenees  / dressée par H Gaussen, professeur à la Faculté des Sciences de Toulouse . -
1: 500 000 . - Paris : Ministere Travaux Publiques, 1934 < 6.450/002 v >
Mapa Gravimétric de Catalunya  / realitzat per l'Institut Cartogràfic de Catalunya . -
1: 500 000 . - Barcelona : Generalitat de Catalunya; Servei Geològic de Catalunya, 1987 < 6.450/004 v >
[Mapa d'aqüífers de Catalunya] . -
1: 500 000 . - Barcelona : Generalitat de Catalunya; Servei Geològic de Catalunya, 1989ca < 6.450/009 v >
Mapa hipsomètric de Catalunya  . -
1: 500 000 . - Barcelona: Institut Cartogràfic de Catalunya, 1993< 6.450/010 v >
Recherches geologiques aux confins des chaines iberique et catalane . -
1: 444 000 . - Toulouse : Laboratoire de géologie CEARN. Université Paul Sabatier, 1973 < 6.444/001 v >
 
document en full únic amb coordenades: geogràfiques
fraccionat en fulls UTM
    geogràfiques i UTM
 
 
UAB  |  Biblioteques  |  Cartoteca General  |  Guia GEODOC  |  Comentaris i dubtes
Baix Llobregat Cerdanya Cerdanya Barcelonès Maresme Vallès Occidental Baix Empordà Garrotxa Gironès Selva Pla de l`Estany Alt Camp Alt Penedès Baix Penedès Garraf Tarragonès Baix Camp Conca de Barberà Priorat Ribera d`Ebre Baix Ebre Montsià Terra Alta Osona Ripollès Anoia Bages Berguedà Solsonès Garrigues Noguera Segarra Segrià Urgell Pla d`Urgell Alt Urgell Pallars Jussà Pallars Sobirà Vall d`Aran Alta Ribagorça França Andorra Aragó País Valencià