Cartoteca General : GEODOC Catalunya  
   
  81   mapes topogràfics 46   mapes de geografia física
  12   mapes planimètrics 76   mapes de geografia humana
  46   mapes de comunicacions 22   mapes de funció especial
  64   mapes especials de base 19  
mapes basats en imatges 53 atles
 
 
 
 
    Mapes especials de base
 
    llista 1 de 11 següent >>>  
Paisos Catalans:Divisio Comarcal . -
1: 2 500 000 . - Tarrega : Camps Calvet, 1971 < 4.525/001 v >
Mapa de base municipal i comarcal 1988 de Catalunya  / realitzat per l'Institut Cartogràfic de Catalunya . -
1: 1 000 000 . - Barcelona : Institut Cartogràfic de Catalunya, 1990 < 4.510/013 v >
Mapa de base municipal i comarcal 1988 de Catalunya : distribució dels fulls a partir del MTN E. 1:5 000  / realitzat per l'Institut Cartogràfic de Catalunya . -
1: 1 000 000 . - Barcelona : Institut Cartogràfic de Catalunya, 1990 < 4.510/014 v >
Mapa de base municipal i comarcal 1988 de Catalunya : distribució dels fulls a partir del MTN E. 1:10 000  / realitzat per l'Institut Cartogràfic de Catalunya . -
1: 1 000 000 . - Barcelona : Institut Cartogràfic de Catalunya, 1990 < 4.510/015 v >
Mapa de base municipal i comarcal 1988 de Catalunya : distribució dels fulls a partir del MTN E. 1:25 000  / realitzat per l'Institut Cartogràfic de Catalunya . -
1: 1 000 000 . - Barcelona : Institut Cartogràfic de Catalunya, 1990 < 4.510/016 v >
Mapa de base municipal i comarcal 1988 de Catalunya : distribució dels fulls Ortofotomapa E. 1:5 000  / realitzat per l'Institut Cartogràfic de Catalunya . -
1: 1 000 000 . - Barcelona : Institut Cartogràfic de Catalunya, 1990 < 4.510/017 v >
 
document en full únic amb coordenades: geogràfiques
fraccionat en fulls UTM
    geogràfiques i UTM
 
 
UAB  |  Biblioteques  |  Cartoteca General  |  Guia GEODOC  |  Comentaris i dubtes
Baix Llobregat Cerdanya Cerdanya Barcelonès Maresme Vallès Occidental Baix Empordà Garrotxa Gironès Selva Pla de l`Estany Alt Camp Alt Penedès Baix Penedès Garraf Tarragonès Baix Camp Conca de Barberà Priorat Ribera d`Ebre Baix Ebre Montsià Terra Alta Osona Ripollès Anoia Bages Berguedà Solsonès Garrigues Noguera Segarra Segrià Urgell Pla d`Urgell Alt Urgell Pallars Jussà Pallars Sobirà Vall d`Aran Alta Ribagorça França Andorra Aragó País Valencià